Polityka Prywatności

Szanowni Państwo

Prowadząc działalność gospodarczą działamy w zgodzie z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności z zapisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Chcielibyśmy poinformować, iż:

  • 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fabryka Kabli ELPAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Parczewie, 21-200 Parczew, ul. Laskowska 1, NIP 5391429275, REGON 060433933, KRS 0000320919. Kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 83 355 03 38 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: info@elpar.pl.
  • 2. W przypadku przekazania danych w procesie rekrutacji, podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, to jest wyrażona zgoda, która może być cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • 3. Przetwarzamy dane osobowe, które są niezbędne w celu prawidłowego przebiegu procesu rekrutacji pracowników.
  • 4. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Ponadto w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • 5. Podane przez Państwa dane osobowe przechowywane są przez czas niezbędny do realizacji procesu rekrutacji. Usunięcie danych następuje po cofnięciu zgody na przetwarzanie tych danych.
  • 6. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jedynie w celu realizacji obowiązków administratora danych osobowych wynikających z zawartej z umowy firmami świadczącym usługi informatyczne. Dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom upoważnionym ustawowo.
  • 7. Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu, co oznacza, że nie stanowią podstawy do przypisania w sposób automatyczny określonych właściwości, cech, ani nie służą do przewidywania zachowań i preferencji.